công ty may mặc life is good

Khởi sự xây dựng doanh nghiệp 100 triệu đô từ vốn 78 USD

xay-dung-doanh-nghiep-100-trieu-do-tu-von-78-usd-8098

Khi thuê cô gái này để làm “quản lý kinh doanh”, họ hỏi cô muốn nhận mức lương bao nhiêu. Cô nói 17.000 USD và