ý tưởng chế tạo máy SuperMeat

Ý tưởng chế tạo máy SuperMeat tạo ra thịt bò, gà từ các tế bào

e3d938a808da47e6966e7dbc7d6f0d71

Khi đạt đến mức 1 triệu Đô la, họ sẽ tiến hành nuôi những miếng thịt gà từ các mẫu mô gà với mức chi