Mặc dù chỉ cho phép bản thân được ngủ đúng 6 tiếng mỗi đêm và làm việc liên tục 100 giờ mỗi tuần nhưng thật khó có thể tin được rằng Musk sẽ có thể hoàn thành mọi thứ trong danh mục “to do list” của mình cho đến cuối đời.

Elon Musk hiện nay được so sánh với những nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, bao gồm cả CEO Apple Steve Jobs. Đồng nghiệp mô tả ông là một con người sáng lạn, tài năng, nhiệt huyết, một con “quái vật” của tạo hóa.

Ông đã thay đổi cách chúng ta sử dụng internet, tìm ra các phát kiến, giải pháp bảo vệ môi trường, và đầu tư các dự án đem lại sự tốt đẹp hơn cho xã hội.

Mặc dù chỉ cho phép bản thân được ngủ đúng 6 tiếng mỗi đêm và làm việc liên tục 100 giờ mỗi tuần nhưng thật khó có thể tin được rằng Musk sẽ có thể hoàn thành mọi thứ trong danh mục “to do list” của mình cho đến cuối đời.

Nhưng ai mà biết được, có thể rằng điều đó sẽ chẳng còn quan trọng nếu khi đó, Musk đem tất cả, bạn và tôi lên sao Hỏa sinh sống.
17-cau-noi-ve-su-dien-ro-khong-gioi-han-cua-thien-tai-elon-musk-585012

17-cau-noi-ve-su-dien-ro-khong-gioi-han-cua-thien-tai-elon-musk-585011

17-cau-noi-ve-su-dien-ro-khong-gioi-han-cua-thien-tai-elon-musk-585010

17-cau-noi-ve-su-dien-ro-khong-gioi-han-cua-thien-tai-elon-musk-58509

17-cau-noi-ve-su-dien-ro-khong-gioi-han-cua-thien-tai-elon-musk-58508

17-cau-noi-ve-su-dien-ro-khong-gioi-han-cua-thien-tai-elon-musk-58507

17-cau-noi-ve-su-dien-ro-khong-gioi-han-cua-thien-tai-elon-musk-58506

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

BÌNH LUẬN